Indústria turbines d’acer en liquídació d’stock

Els acers especials són part fonamental de la indústria moderna i continuaran sent essencials per al desenvolupament i èxit econòmic, així com la per a innovació en els sectors industrials del futur, ja siguin integrats en components o empleats en utillatges.

La totalitat del procés de producció, des de la selecció de la ferralla fins al producte acabat, està sota el nostre control i responsabilitat, subjecte a estrictes normes de qualitat. La qual cosa significa que per a vostè, com a client, disposarà dels més alts nivells de qualitat i seguretat.

Comptem amb una àmplia gamma d’acer de qualitats i mesures en estoc cobrint les necessitats dels nostres clients subministrant el tall a mesura fins a barra sencera i stock en liquidació disponible.

To apply for this project email your details to pere.manyanic@gmail.com